Passanten

Waar vindt u ons?
U vindt onze haven op GPS-positie 51º37’50 N – 004º15’20 O.

Onze verenigingshaven ligt aan het sluiseiland van sluizencomplex Benedensas. Dit nabij de monding van de Steenbergsche Vliet in het Krammer-Volkerak. Dit is 12,5 km varen vanaf de Volkeraksluis en zo’n 7,5 km vanaf de Krammersluis. De monding ligt 1 km oostelijk van de invaart van het  Schelde-Rijnkanaal.

Wanneer u vanaf het Krammer Volkerak de monding van de Steenbergsche Vliet invaart gaat u zo’n 100 meter voor de Benedensassluis bakboord uit langs de gele/oranje betonning. Diepte van de geul is ongeveer 2,20m.

Waar kunt u liggen?
Passanten tot 12 meter zijn welkom op de met groene bordjes aangegeven ligplaatsen. Vaak wordt u door een van onze leden de ligplaats aangewezen. Als er niemand aanwezig is kunt u zelf een ligplaats zoeken. De dienstdoende havenmeester komt in het seizoen iedere avond het liggeld afrekenen. Mocht u deze niet treffen dan kunt u het havengeld voldoen door een envelop in de brievenbus aan het clubhuis te deponeren.

Reserveren
Vooraf reserveren is niet mogelijk.

Tarieven

  • Passantentarief per nacht per meter €1,25.
  • Electra per nacht per aansluiting (max.4A) €1,50
  • Let op: u bent havengeldplichtig
Luchtfoto WSV Volkerak
Luchtfoto WSV Volkerak