Passanten

HAVEN IS VANAF 2 NOVEMBER 2020 TOT VOORJAAR 2021 VOOR PASSANTEN GESLOTEN.

Maatregelen in verband met Coronavirus van kracht

In overleg met de Veiligheidsregio en de gemeente Steenbergen was de haven sinds 10 april 2020 open voor passanten. Met ingang van 15 juni 2020 waren ook de sanitaire voorzieningen weer toegankelijk. Let ook op de landelijke richtlijnen:

  • 1,5m afstand
  • handen wassen
  • wegblijven bij verkoudheid, koorts, etc., wegblijven wanneer u tot een kwetsbare groep behoort)
  • hou de ontwikkelingen in de gaten, wanneer de situatie daarom vraagt volgen er aanscherpingen

Waar vindt u ons?
U vindt onze haven op GPS-positie 51º37’50 N – 004º15’20 O.

Onze verenigingshaven ligt aan het sluiseiland van sluizencomplex Benedensas. Dit nabij de monding van de Steenbergsche Vliet in het Krammer-Volkerak. Dit is 12,5 km varen vanaf de Volkeraksluis en zo’n 7,5 km vanaf de Krammersluis. De monding ligt 1 km oostelijk van de invaart van het  Schelde-Rijnkanaal.

Wanneer u vanaf het Krammer Volkerak de monding van de Steenbergsche Vliet invaart gaat u zo’n 100 meter voor de Benedensassluis bakboord uit langs de gele/oranje betonning. Diepte van de geul is ongeveer 2,20m.

Waar kunt u liggen?
Passanten tot 12 meter zijn welkom op de met groene bordjes aangegeven ligplaatsen. Vaak wordt u door een van onze leden de ligplaats aangewezen. Als er niemand aanwezig is kunt u zelf een ligplaats zoeken. De dienstdoende havenmeester komt in het seizoen iedere avond het liggeld afrekenen. Mocht u deze niet treffen dan kunt u het havengeld voldoen door een envelop in de brievenbus aan het clubhuis te deponeren.

Passanten langer dan 12 meter zijn, indien er plaats is, welkom op de passantensteiger achterin de haven aan bakboord naast de spuisluis. Let op hier is de maximale diepgang 2,00 meter.

Reserveren
Vooraf reserveren is niet mogelijk.

Tarieven

  • Passantentarief per nacht per meter €1,25.
  • Electra per nacht per aansluiting (max.4A) €1,50
  • Let op: u bent havengeldplichtig
Luchtfoto WSV Volkerak
Luchtfoto WSV Volkerak